Dt 10:16
Tăiaţi-vă'mprejur învârtoşarea inimii voastre c, şi cerbicea voastră n'o mai întăriţi d.
Dt 30
CAPITOLUL 30
Iertare celor ce se pocăiesc, osândă celor împietriţi.
1Şi va fi că, după ce vor veni asupră-ţi toate cuvintele acestea – binecuvântarea şi blestemul – pe care ţi le-am pus înainte şi pe care le vei cugeta cu inima ta prin toate neamurile de oriunde te va împrăştia Domnul, Dumnezeul tău,
2dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă din toată inima ta şi din tot sufletul tău vei asculta glasul Său întru toate câte-ţi poruncesc eu ţie astăzi,
3atunci Domnul îţi va vindeca păcatele şi te va milui şi iarăşi te va aduna de prin toate neamurile'n care Domnul, Dumnezeul tău, te-a împrăştiat.
4Dac'ai fi tu împrăştiat de la o margine a cerului pân'la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va aduna Domnul, Dumnezeul tău, şi de acolo te va lua;
5şi te va aduce Domnul, Dumnezeul tău, în ţara pe care-au moştenit-o părinţii tăi; tu o vei moşteni, iar El îţi va da binele şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi.
6Domnul va curăţi'mprejur a inima ta şi inima urmaşilor tăi, aşa ca tu să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.
7Atunci Domnul, Dumnezeul tău, va întoarce blestemele acestea asupra vrăjmaşilor tăi şi asupra celor ce te-au urât şi te-au prigonit.
8Iar tu te vei întoarce şi vei asculta glasul Domnului, Dumnezeului tău, şi vei plini poruncile Lui pe care ţi le poruncesc eu astăzi.
9Domnul, Dumnezeul tău, îţi va purta de grijă întru tot lucrul mâinilor tale, întru roadele pântecelui tău, întru prăsila vitelor tale şi'ntru roadele pământului tău; că Domnul, Dumnezeul tău, Se va întoarce şi El, ca să Se bucure de tine şi să-ţi facă binele, aşa cum S'a bucurat de părinţii tăi,
10dacă tu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, şi vei păzi şi-I vei plini poruncile şi hotărârile şi rânduielile care sunt scrise în cartea acestei Legi şi dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
11Căci porunca aceasta pe care ţi-o poruncesc eu astăzi nu este mai sus de tine, şi nici de tine departe.
12Ea nu este în cer, ca să zici: – Cine dintre noi se va sui în cer şi ne-o va aduce, pentru ca noi s'o auzim şi s'o plinim?... ;
13şi nu este nici peste mare, ca să zici: – Cine dintre noi va trece marea şi ne-o va aduce, pentru ca noi s'o auzim şi s'o plinim?...
14Ci cuvântul este foarte aproape de tine; el e'n gura ta şi'n inima ta şi'n mâinile tale: numa' să-l plineşti!
15Iată, eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul.
16Dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le poruncesc eu astăzi: să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-I păzeşti hotărârile şi rânduielile, veţi trăi şi vă veţi înmulţi şi Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în întreaga ţară'n care vei intra s'o moşteneşti.
17Dar dacă inima ta se va schimba şi dacă tu nu vei asculta, ci, lăsându-te înşelat, te vei închina la alţi dumnezei şi le vei sluji,
18îţi spun eu ţie astăzi: Veţi pieri de istov; zile multe nu veţi trăi în ţara pe care Domnul Dumnezeu ţi-o dă, spre care treceţi voi acum Iordanul ca s'o moşteniţi.
19Cerul şi pământul le iau astăzi ca martori împotriva voastră: v'am pus în faţă viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi urmaşii tăi!
20Iubeşte-L pe Domnul, Dumnezeul tău, şi ascultă-I glasul şi lipeşte-te de El, că aceasta este viaţa ta şi'ndelungarea zilelor tale, de a locui pe pământul pentru care Domnul, Dumnezeul tău, li S'a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, să li-l dea“.