Dt 10:08
În vremea aceea a pus Domnul deoparte seminţia lui Levi, ca să poarte chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să slujească, să se roage şi să binecuvinteze întru numele Lui; aceasta, până'n ziua de astăzi.
Dt 21
CAPITOLUL 21
Ispăşirea unui omor al cărui făptaş e necunoscut. Căsătoria cu femei aflate în robie. Dreptul întâiului-născut. Fiii nesupuşi.
1Dacă pe pământul pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-l dă ţie să-l moşteneşti se va găsi om ucis zăcând în câmp şi nu se ştie cine l-a ucis,
2bătrânii tăi şi judecătorii tăi vor ieşi şi vor măsura [depărtarea] până la cetăţile dimprejurul celui ucis;
3iar bătrânii cetăţii celei mai apropiate de cel ucis vor lua o junincă ce n'a fost pusă la muncă şi n'a tras la jug;
4şi bătrânii acelei cetăţi vor aduce juninca într'o râpă sălbatică a, într'un loc care n'a fost lucrat, nici măcar semănat, şi acolo'n râpă vor tăia gâtul junincii.
5Apoi să vină preoţii, leviţii, – că pe ei i-a ales Domnul, Dumnezeul tău, să-I stea înainte şi să binecuvinteze'ntru numele Lui, şi prin cuvântul lor se va judeca toată'mpotrivirea şi toată vătămarea –,
6şi toţi bătrânii cetăţii celei mai apropiate de cel ucis îşi vor spăla mâinile pe capul junincii celei tăiate'n râpă.
7Şi răspunzând, vor zice: Mâinile noastre n'au vărsat sângele acesta, şi ochii noştri n'au văzut;
8fii milostiv poporului Tău, Israel, pe care Tu, Doamne, l-ai răscumpărat din ţara Egiptului; ca să nu fie sânge nevinovat întru poporul Tău, Israel!... Şi li se va ierta lor păcatul sângelui.
9Tu, aşadar, vei ridica sângele nevinovat din mijlocul vostru dacă voi veţi face ce este bun şi plăcut înaintea ochilor Domnului, Dumnezeului tău.
10Când vei ieşi la război în faţa duşmanilor tăi şi când Domnul, Dumnezeul tău, ţi-i va da în mâinile tale şi vei lua robi dintre ei ca pradă,
11dacă printre robi vei vedea femeie frumoasă la chip şi-ţi va cădea dragă şi vei vrea să ţi-o iei de soţie,
12o vei aduce în casa ta, îi vei rade capul, îi vei tăia unghiile,
13şi vei lua de pe ea haina de robie b. Ea va locui în casa ta şi timp de o lună îşi va plânge pe tatăl ei şi pe mama sa; după aceea vei intra la ea şi vei locui cu ea şi-ţi va fi ţie femeie.
14Iar dacă după aceea n'o mai vrei, s'o laşi liberă; dar să n'o vinzi pe bani: să nu faci din ea o sclavă, de vreme ce ai umilit-o.
15De va avea cineva două femei, una iubită şi alta neiubită c, şi atât cea iubită cât şi cea neiubită îi vor naşte fii, iar întâiul-născut va fi al celei neiubite,
16acela, în ziua când îşi va împărţi averea către fiii săi, nu va putea să-l socotească pe fiul femeii iubite drept întâi-născut în dauna fiului celei neiubite, care este întâiul-născut,
17ci-l va recunoaşte drept întâi-născut pe fiul celei neiubite; acestuia îi va da parte îndoită din toate câte va avea, de vreme ce acesta este pârga fiilor lui, şi lui i se cuvin cele ce se cuvin întâiului-născut.
18De va avea cineva fiu neascultător şi îndărătnic, care nu ascultă de vorba tatălui său şi de vorba mamei sale, şi dacă aceştia îl ceartă, dar el nu-i ascultă,
19atunci tatăl său şi mama sa îl vor prinde şi-l vor duce la bătrânii cetăţii lor, la poarta acelui loc,
20şi vor zice către bărbaţii cetăţii lor: - Acest fiu al nostru este neascultător şi îndărătnic, nu ascultă de vorba noastră; e lacom şi beţiv...
21Atunci bărbaţii cetăţii lui îl vor ucide cu pietre, iar el va muri. Şi vei stârpi pe cel rău din mijlocul vostru, iar ceilalţi vor auzi şi se vor teme.
22De va fi'ntru cineva păcat vrednic de moarte şi-l veţi osândi să moară spânzurat de copac,
23trupul său să nu rămână peste noapte pe copac, ci în chiar ziua aceea să-l îngropaţi, de vreme ce blestemat este de Dumnezeu tot cel spânzurat pe lemn d; în felul acesta nu veţi pângări pământul pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-l dă să-l moşteneşti.