Ebr.: „m'am prosternat“; „am căzut cu faţa la pământ“. Septuaginta foloseşte verbul déo = „a se ruga“, din care derivă substantivul déisis = „rugăciune“, dar cu particularitatea că e o rugăciune pentru cei ce sunt în nevoie şi au trebuinţă de mijlocire.