„Tare la cerbice“: cu ceafa groasă; inflexibil; îndărătnic; încăpăţânat.