Despre „fiii (urmaşii) lui Enac“ vezi notele de la Nm 13, 33 şi Dt 1, 28.