Literal: „ca nu cumva să fii şi tu anatema ca şi ea“; vezi nota de la 7, 2.