Dt 07:10
dar celor ce-L urăsc le plăteşte fiecăruia d; fără'ntârziere îi va nimici pe cei ce-L urăsc, fiecăruia'n parte îi va plăti.
Naum 1
CAPITOLUL 1
Mânia Domnului. Profeţìi despre Iuda şi Ninive.
1Profeţie asupra Ninivei a. Cartea vedeniei lui Naum cel din Elcoş.
2
Dumnezeu este gelos
şi Domnul Se răzbună b;
Domnul Se răzbună cu mânie
Domnul Se răzbună pe vrăjmaşii Săi
şi-i nimiceşte pe potrivnici.
3
Domnul e îndelung-răbdător
şi mare-I este tăria
şi pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul nepedepsit;
calea Sa e'n capătul drumului şi'n vârtej c,
norii sunt pulberea de sub picioarele Lui.
4
El ceartă marea şi o usucă
şi toate râurile le seacă;
Vasanul şi Carmelul s'au pipernicit,
florile Libanului s'au veştejit d.
5
Munţii se cutremură de El,
dealurile se clatină,
pământul s'a'ngrozit de faţa Lui –
toată lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.
6
Cine va putea să-I îndure mânia?
şi cine va sta înaintea aprinderii mâniei Sale?:
mânia Lui topeşte regate e
şi pietrele de dinainte-I se sfărâmă.
7
Domnul e bun cu cei ce-L cheamă în ziua necazului
şi-i cunoaşte pe cei ce se tem de El,
8
dar cu potop nimicitor îi va sfârşi f
pe cei ce se ridică împotrivă-I,
iar pe vrăjmaşii Săi
întunericul îi va fugări.
9
Ce puneţi voi la cale împotriva Domnului?
El va face'ntru totul un sfârşit: g
răzbunarea Lui nu va lovi cu necaz
de două ori în acelaşi timp.
10
Că ei h pân' la tălpi vor fi despuiaţi
şi mistuiţi ca un lujer învârtit pe harac
şi ca o trestie uscată de istov.
11
Din tine i ieşi-va un gând împotriva Domnului,
rele sfătuind împotrivă-I.
12
Aşa grăieşte Domnul j,
Cel ce stăpâneşte peste ape multe:
Aşa vor fi îndepărtaţi,
şi geamătul k nu se va mai auzi!
13
Şi acum, sfărâma-voi toiagul l său de deasupră-ţi
şi lanţurile tale m le voi rupe.
14
Şi Domnul va porunci pentru tine n:
Sămânţă din numele tău nu se va mai semăna;
din casa dumnezeului tău
voi nimici chipurile cioplite şi pe cele turnate
şi ţi le voi pune în mormânt,
că sunt grăbite...