Dt 07:09
Şi vei cunoaşte că Domnul, Dumnezeul tău, El este Dumnezeu, Dumnezeu credincios c, Cel ce păzeşte legământul şi mila pân'la al miilea neam către cei ce-L iubesc şi-I păzesc poruncile;
1Co 10
Feriţi-vă de idolatrie! Pe toate săle faceţi spre slava lui Dumnezeu.
1Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi toţi au trecut prin mare
2şi'ntru Moise a toţi s'au botezat în nor şi în mare
3şi toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească b
4şi toţi aceeaşi băutură duhovnicească au băut c – pentru că beau din duhovniceasca piatră care-i urma, iar piatra era Hristos d.
5Dar cei mai mulţi din ei nu I-au plăcut lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie e.
6Şi aceste pilde f pentru noi s'au făcut, ca să nu poftim la cele rele, aşa cum au poftit aceia.
7Nici închinători la idoli să nu vă faceţi, ca unii din ei; precum este scris: A şezut poporul să mănânce şi să bea şi s'au sculat să joace;
8nici să nu ne desfrânăm, aşa cum s'au desfrânat unii din ei şi'ntr'o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii;
9nici să-L ispitim pe Domnul, aşa cum L-au ispitit unii din ei şi au pierit de şerpi;
10nici să cârtiţi, aşa cum au cârtit unii din ei, şi nimiciţi au fost de către Nimicitor g.
11Şi toate acestea li s'au întâmplat lor ca pilde şi au fost scrise spre povăţuirea noastră, a celor care-am ajuns sfârşiturile veacurilor h.
12Prin urmare, cel căruia i se pare că stă'n picioare să ia seama să nu cadă.
13Ispită i nu v'a cuprins decât la măsura omenească. Dar credincios este Dumnezeu j, Care nu va îngădui să fiţi ispitiţi mai mult decât vă stă'n putere, ci odată cu ispita vă va aduce şi calea de a ieşi din ea, ca s'o puteţi răbda.
14De aceea, iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli.
15Ca unor înţelepţi vă vorbesc; judecaţi voi ce vă spun.
16Paharul binecuvântării pe care noi îl binecuvântăm, nu este oare împărtăşirea cu Sângele lui Hristos? Pâinea pe care noi o frângem, nu este oare împărtăşirea cu Trupul lui Hristos?
17De vreme ce este o singură Pâine, noi, cei mulţi, un singur trup suntem, fiindcă toţi dintr'o singură Pâine ne împărtăşim.
18Priviţi-l pe Israel cel după trup: Cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei oare părtaşi altarului?
19Ce vreau să spun?: că ceea ce i s'a jertfit idolului este ceva?, sau că idolul este ceva?
20Nu, ci doar că ceea ce jertfesc păgânii, jertfesc demonilor şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să deveniţi părtaşi ai demonilor.
21Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul demonilor; nu vă puteţi împărtăşi din masa Domnului şi din masa demonilor.
22Oare vrem să stârnim gelozia lui Dumnezeu k? Suntem noi mai tari decât El?...
23Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.
24Nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare pe ale celuilalt.
25Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să puneţi întrebări pe temei de conştiinţă,
26căci al Domnului e pământul şi plinirea lui.
27Dacă cineva dintre necredincioşi vă cheamă la masă şi vreţi să vă duceţi, mâncaţi orice vă este pus înainte, fără să puneţi nici o întrebare pe temei de conştiinţă.
28Dar dacă cineva vă va spune: Aceasta este din jertfa idolilor!, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v'a spus şi pe temei de conştiinţă –
29dar conştiinţa, zic eu, nu a ta, ci a celuilalt; căci de ce să fie libertatea mea judecată de o altă conştiinţă l?
30Dacă eu sunt părtaş întru a da mulţumire m, de ce să fiu defăimat pentru ceea ce mulţumesc?
31Aşa că: ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi.
32Nu le fiţi poticnire nici Iudeilor, nici Elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu,
33aşa cum şi eu tuturor le plac întru toate, necăutând folosul meu, ci pe al celor mulţi, pentru ca ei să se mântuiască.