Dt 07:06
că popor sfânt Îi eşti tu Domnului, Dumnezeului tău; pe tine te-a ales Domnul, Dumnezeul tău, să-I fii poporul Său ales mai mult decât toate neamurile de pe faţa pământului.
Ps 134
PSALMUL 134 a
Aliluia.
1Lăudaţi numele Domnului,
lăudaţi-L, voi, slugi, pe Domnul,
2voi, cei ce staţi în casa Domnului,
în curţile casei Dumnezeului nostru.

3Lăudaţi-L pe Domnul, că este bun,
cântaţi numelui Său, că este bun;
4că pe Iacob Şi l-a ales Domnul,
pe Israel să-I fie moştenire.

5Că eu am cunoscut că mare este Domnul b
şi Domnul nostru-i peste toţi dumnezeii.
6Pe toate câte Domnul le-a vrut, El le-a şi făcut
în cer şi pe pământ,
în mări şi'n toate adâncurile;
7nori a ridicat de la marginea pământului,
fulgere spre ploaie a făcut;
El scoate vânturile din vistieriile Sale;

8El i-a lovit pe întâi-născuţii Egiptului,
de la om pân'la dobitoc;
9semne şi minuni a trimis în mijlocul tău, Egipte,
lui Faraon şi tuturor slugilor lui.

10El a lovit neamuri multe
şi regi puternici a ucis:
11pe Sihon, regele Amoreilor,
şi pe Og, regele Vasanului,
şi toate regatele Canaanului;
12şi pământul lor l-a dat ca moştenire,
moştenire lui Israel, poporul Său.

13Doamne, numele Tău rămâne în veac,
Doamne, pomenirea Ta este din neam în neam.

14Că Domnul îl va judeca pe poporul Său
şi asupra robilor Săi mângâiat va fi c.
15Idolii neamurilor sunt argint şi aur,
lucruri de mâini omeneşti:
16gură au şi nu vor grăi,
ochi au şi nu vor vedea,
17urechi au şi nu vor auzi,
că'n gura lor suflare nu se află.
18Precum sunt ei să se facă toţi cei care-i făuresc
şi toţi cei ce se încred în ei!

19Voi, casa lui Israel, binecuvântaţi-L pe Domnul!;
voi, casa lui Aaron, binecuvântaţi-L pe Domnul!;
20voi, casa lui Levi, binecuvântaţi-L pe Domnul!;
voi, cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!

21Binecuvântat este Domnul din Sion,
Cel ce locuieşte în Ierusalim!