Dt 07:03
Să nu te încuscreşti cu ei: pe fiica ta să n'o dai după fiul lui, iar pe fiica lui să nu o iei pentru feciorul tău,
Sir 13
CAPITOLUL 13
Să nu mergi des la cei mai bogaţi şi mai mari decât tine.
1
Cel ce se atinge de smoală se mânjeşte,
 cel ce-şi apropie un om trufaş va semăna cu el.
2
Nu-ţi pune'n cârcă mai mult decât poţi duce
 şi nu ţi-l face fârtat pe cel mai puternic şi mai bogat decât tine;
de ce să pui oala de pământ laolaltă cu oala de fier?:
 dacă se ciocnesc, una se va sparge.
3
Bogatul face o nedreptate, şi tot el se mânie;
 săracul o suferă, dar se roagă de iertare!
4
Dacă-i eşti de folos, te va folosi,
 dar dacă eşti în lipsă, te va părăsi;
5
dacă ai, va trăi cu tine
 şi te va despuia fără să-i pară rău.
6
Dacă are nevoie de tine, te va linguşi,
 îţi va surâde şi-ţi va da nădejde,
te va lua cu vorbă bună şi va zice:
 „Ce-ţi trebuie?“
7
Şi te va ruşina cu ospeţele lui
 până-ţi va goli punga de două sau trei ori
 şi la urmă va râde de tine;
 după aceea, dacă te vede, te va lăsa baltă
 clătinând din cap înainte-ţi.
8
Ia aminte, ca nu cumva să te laşi înşelat
 şi să te'mpotmoleşti în propria ta prostie. a
9
Când te pofteşte un om puternic, ţine-te departe:
 cu atât mai mult te va pofti.
10
Nu te vârî, ca nu cumva să fii împins îndărăt,
 dar nici prea departe nu sta, ca nu cumva să te uite.
11
Nu vorbi cu el bătându-l pe umăr
 şi nu te încrede în noianul vorbelor lui;
căci, vorbind mult, el te pune la'ncercare
 şi, mai în glumă, mai în serios, află ce vrea;
12
el, cel cu atâtea vorbe, nu are nici o milă
  şi nu te va cruţa nici de lovituri, nici de lanţuri.
13
Păzeşte-te şi ia bine seama,
 că mergi la drum cu propria ta cădere.
14
Când auzi aceasta în somn, trezeşte-te;
 toată viaţa ta iubeşte-L pe Domnul şi roagă-L pentru mântuirea ta. b
15
Fiece vietate iubeşte ceea ce-i seamănă
 şi fiece om, pe aproapele lui.
16
Fiece trup se uneşte după felul lui c
 şi omul se leagă cu semenul său.
17
Cum s'ar putea întovărăşi lupul şi mielul?:
 aşa e cu păcătosul şi cu cel evlavios.
18
Ce pace poate fi între hienă şi câine?
 şi ce pace între bogat şi sărac?
19
Aşa cum asinul sălbatic e prada leului în pustiu,
 tot astfel săracii sunt prada bogaţilor.
20
Aşa cum trufaşul urăşte smerenia,
 tot astfel bogatului îi e silă de cel sărac.
21
Când bogatul se clatină, prietenii îl sprijină;
 când cade săracul, prietenii i se duc.
22
Când cade bogatul, mulţi îi deschid braţele;
 dacă spune prostii, i se dă dreptate.
Când cade săracul, e dojenit;
 dacă spune ceva înţelept, pentru el nu e loc.
23
Când vorbeşte bogatul, toţi îşi ţin gura
 şi-i ridicat în slăvi.
Când vorbeşte săracul, se spune: „sta cine e?“,
 şi dacă se'mpiedică'n vorbă, e culcat la pământ.
24
Bogăţia e bună când e fără păcat;
 sărăcia e rea în gura nelegiuitului.
25
Inima omului îi schimbă chipul,
 fie în bine, fie în rău.
26
O faţă veselă e urma inimii bune,
 iar izvodirea proverbelor e cugetare trudnică.