Vezi episodul din Iş 17, 2-7, când Israel s'a îndoit de prezenţa Domnului în mijlocul său.