Cea de a doua jumătate a versetului, în Versiunea Ebraică: „şi-ţi vor fi ca o panglică'mprejurul frunţii tale“. Interpretarea literală a acestui verset a creat mai târziu „filacteriile“ (vezi Mt 23, 5 şi nota), adică punguţele de stofă în care erau cusute texte sacre scrise pe petice de pergament, purtate cu ostentaţie de farisei, ca şi de alţi iudei evlavioşi, spre a-şi arăta ataşamentul faţă de Lege. Diferenţa de text (compară şi cu Iş 13, 16) poate indica faptul că la vremea redactării Septuagintei filacteriile nu existau.