Dt 06:07
să le sporeşti în fiinţa fiilor tăi şi să le vorbeşti de ele când şezi acasă, când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli.
Ps 114
PSALMUL 114
Aliluia.
1Plin am fost de iubire, că auzit-a Domnul
glasul rugii mele,
2că auzul Şi l-a plecat spre mine
şi'n zilele mele Îl voi chema.
3Durerile morţii m'au cuprins,
primejdiile iadului m'au găsit;
necaz şi durere am aflat.
4Şi am chemat numele Domnului:
„O, Doamne, scapă-mi sufletul!“
5Milostiv şi drept este Domnul
şi miluieşte Dumnezeul nostru.
6Domnul este Cel ce păzeşte pruncii a;
umilit am fost, şi El m'a mântuit.

7Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta,
că Domnul ţi-a făcut bine b;
8că El mi-a scos sufletul din moarte,
ochii din lacrimi
şi picioarele din lunecare.
9Bineplăcut voi fi eu înaintea Domnului
în pământul celor vii.