Dt 03:24
Doamne, Doamne, Tu eşti Cel ce ai început să-i arăţi robului Tău tăria Ta şi puterea Ta, mâna cea tare şi braţul cel înalt; cine este oare Dumnezeu, în cer sau pe pământ, Care să facă aşa cum Tu ai făcut şi aşa cum Tu ai întărit?
Ps 85
PSALMUL 85
O rugăciune a lui David.
1Pleacă-Ţi, Doamne, auzul şi ascultă-mă,
că sărac şi lipsit sunt eu;
2păzeşte-mi sufletul, că sfânt a sunt eu;
Dumnezeul meu, mântuieşte-l pe robul Tău,
pe cel ce nădăjduieşte'n Tine.
3Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua;
4veseleşte sufletul robului Tău,
că spre Tine, Doamne, mi-am ridicat sufletul.

5Că Tu, Doamne, eşti bun şi blând
şi mult-milostiv tuturor celor ce Te cheamă.
6Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea
şi ia aminte la glasul rugii mele. b
7Spre Tine am strigat eu în ziua necazului,
fiindcă Tu m'ai auzit.

8Nimeni nu-i asemenea Ţie între dumnezei, c Doamne,
şi nici oricare alte fapte nu sunt ca faptele Tale.
9Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni
şi se vor închina înaintea Ta, Doamne,
şi vor preamări numele Tău,
10că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni,
numai Tu singur eşti Dumnezeu.

11Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea Ta
şi voi umbla întru adevărul Tău;
veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău.
12Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea
şi'n veac voi preamări numele Tău.
13Că mare este mila Ta spre mine,
sufletul mi l-ai izbăvit din iadul cel mai de jos.

14Dumnezeule, călcătorii de lege s'au ridicat împotrivă-mi
şi adunarea celor tari a căutat după sufletul meu;
şi nu pe Tine Te-au pus înaintea lor.
15Dar Tu, Doamne, Dumnezeule, Tu eşti îndurat şi milostiv,
îndelung-răbdător, mult-milostiv şi adevărat.
16Caută spre mine şi mă miluieşte,
tăria Ta dă-i-o slugii Tale
şi mântuieşte-l pe fiul slujnicei Tale.
17Fă cu mine semn spre bine,
ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze,
că Tu, Doamne, m'ai ajutat şi m'ai mângâiat.