Dt 03:08
Atunci, la vremea aceea, am luat noi din mâinile celor doi regi ai Amoreilor ţara de dincoace de Iordan, de la râul Arnonului până la muntele Hermon
Ps 132
PSALMUL 132
O cântare a treptelor; a lui David.
1Iată acum: ce este atât de bun sau atât de frumos
decât să locuiască fraţii împreună a?
2Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, b
pe barba lui Aaron,
ce se coboară pe marginea veşmântului său;
3e ca roua Ermonului ce se coboară pe Munţii Sionului;
că acolo a poruncit Domnul binecuvântarea
şi viaţă până'n veac.