Despre Ar vezi nota de la Nm 21, 15. În Versiunea Ebraică: „vei trece hotarul Moabului pe la Ar“. În LXX ed. Rahlfs: „la Seir“.