„Fiii (sau urmaşii) lui Esau“: Edomiţii; descendenţii fratelui lui Iacob, care se numea şi Edom (vezi Fc 36, 1).