Negheb: vezi nota de la Fc 12, 9 (partea de sud a Palestinei, desemnată uneori prin „câmpie“, „ţinutul pustiu“ sau „miazăziua“).