Verbul diasaféo, folosit numai aici în V. T., înseamnă a face lumină într'o chestiune oarecare, a face pe cineva să vadă limpede, a da cuiva instrucţiuni precise. Aşadar, Legea de pe Sinai este reluată şi completată într'o amplă expunere care cuprinde nu numai texte de lege propriu-zise, ci şi o seamă de clarificări asupră-le.