Literal: „... ca lumina tăriei“ (a firmamentului); (vezi Fc 1, 6-8).