Vezi 8, 8: cornul ţapului, cel sfărâmat în cele patru vânturi ale cerului.