Numele lui Mihail apare pentru prima oară în Sfânta Scriptură, ca fiind unul dintre „arhonţii“ de rang înalt ai oştilor îngereşti (tagma celor cunoscuţi ca „arhangheli“; în imnografia românească, „voievozi“).