„... şi pe palmele...“: preluare din Codex Alexandrinus.