Verbul „a pecetlui“ are mai multe sensuri. Aici: a îngropa definitiv, a ţine într'un depozit închis şi sigilat (vezi Iov 14, 17; Dt 32, 34).