„... să se sfârşească păcatul“: să înceteze înclinarea – sau dispoziţia – de a păcătui.