Dn 09:02
eu, Daniel, am înţeles din Cărţi b numărul anilor despre care a fost cuvântul Domnului către profetul Ieremia: şaptezeci de ani până când pustiirea Ierusalimului va fi împlinită c.
Ezr 1
CAPITOLUL 1
Ca urmare a edictului lui Cirus, primii Iudei se întorc din captivitatea babilonică.
1În primul an al lui Cirus, regele Perşilor a, ca să se plinească cuvântul Domnului [cel rostit] prin gura lui Ieremia b –, Domnul a stârnit duhul lui Cirus, regele Perşilor c, iar acesta a poruncit să se vestească în toată ţara – ba încă chiar în scris –, zicând:
2„Aşa grăieşte Cirus, regele Perşilor: Domnul, Dumnezeul cerului, mi-a dat mie toate regatele pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc casă în Ierusalim, adică în Iudeea.
3Cine dintre voi face parte din poporul Său?: cu el fie Dumnezeul său!, şi să se ducă în Ierusalim, adică în Iudeea, şi să zidească templul Dumnezeului lui Israel; Acela e Dumnezeul Ce se află în Ierusalim.
4Fiecăruia din cei rămaşi d, oriunde s'ar afla, oamenii acelui loc e îi va veni în ajutor cu argint, cu aur, cu bunuri, cu vite, laolaltă cu orice va voi să dea de bună voie pentru templul lui Dumnezeu Care Se află în Ierusalim“.
5Atunci s'au ridicat capii de familie ai lui Iuda şi ai lui Veniamin, precum şi toţi preoţii şi leviţii, toţi cei al căror duh a fost stârnit de Dumnezeu, să se urce să zidească templul Domnului Care Se află în Ierusalim.
6Şi toţi cei ce le erau în preajmă i-au ajutat f cu vase de argint, cu aur, cu bunuri, cu vite şi cu daruri scumpe, în afară de ceea ce dăduseră de bună voie. g
7Şi regele Cirus a scos vasele templului Domnului h, pe care Nabucodonosor le luase din Ierusalim şi le pusese în capiştea dumnezeului său;
8pe acestea le-a scos Cirus, regele Perşilor, prin mâna vistiernicului Mitridat, care le-a dat pe seama lui Şeşbaţar, căpetenia lui Iuda i.
9Iată numărul lor: treizeci de cupe de aur, o mie de cupe de argint, douăzeci şi nouă de obiecte felurite,
10treizeci de căţui de aur, patru sute zece [vase] de argint de mâna a doua şi o mie de alte vase.
11Numărul total al vaselor de aur şi de argint era de cinci mii patru sute; toate s'au suit cu Şeşbaţar, pe drumul de întoarcere a robilor, de la Babilon la Ierusalim.