„... credincios“, în sensul: fidel; plin de credincioşie faţă de regele său.