Într'o seamă de ediţii ale Septuagintei, acest verset încheie capitolul precedent, ca v. 31.