Literal: „de la faţa Lui“; prósopon înseamnă „faţă“, dar şi „persoană“.