Literal: „... până ce va arde la temperatura-limită“.