Dn 03:15
Acum dar, dacă sunteţi gata, când veţi auzi glasul trâmbiţei şi al flautului şi al harpei şi al cimpoiului şi al psaltirii şi al armoniei simfonice şi al oricărui alt fel de cântare, veţi cădea şi vă veţi închina la chipul de aur pe care eu l-am ridicat; dar dacă nu vă închinaţi, în chiar ceasul acela veţi fi aruncaţi în cuptorul ce arde cu foc; şi cine este dumnezeul care să vă scoată pe voi din mâinile mele?“.
Ps 11
PSALMUL 11
Pentru sfârşit: un psalm al lui David pentru Octavă.
1Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, a
că s'au împuţinat adevărurile de la fiii oamenilor.
2Deşertăciuni b a grăit fiecare către aproapele său,
buze viclene are în inimă, în inimă grăit-a ce e rău.
3Domnul va nimici toate buzele viclene
şi limba cea plină de trufie,
4pe cei ce au zis: „Cu limba noastră ne vom slăvi,
buzele noastre sunt ale noastre;
cine e domn peste noi?“

5„Pentru necazul săracilor
şi pentru suspinul sărmanilor
acum mă voi scula, zice Domnul,
îi voi aşeza în mântuire, întru aceasta Eu voi vorbi deschis“.

6Cuvintele Domnului, cuvinte curate,
argint lămurit în foc, cercat în pământ, c
de şapte ori trecut prin curăţire.

7Tu, Doamne, ne vei păzi
şi ne vei feri de neamul acesta în veac.
8Necredincioşii umblă'mprejur;
după măsura înălţimii Tale i-ai preţuit pe fiii oamenilor.