Dn 02:35
Atunci dintr'o dată s'au sfărâmat lutul, fierul, arama, argintul şi aurul şi s'au făcut ca praful vara pe arie, şi furia vântului le-a spulberat, şi loc pentru ele nu s'a mai aflat; iar piatra care lovise chipul s'a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.
Ps 01
PSALMUL 1 a
1Fericit bărbatul b carele c n'a umblat în sfatul necredincioşilor
şi cu păcătoşii'n cale nu a stat
şi pe scaunul ucigaşilor n'a şezut;
2ci în legea Domnului îi este voia,
în legea Lui va cugeta d ziua şi noaptea.
3Şi va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor,
cel ce roada şi-o va da la vreme,
a cărui frunză nu, nu va cădea
şi ale cărui fapte, toate, vor spori.
4Nu aşa-s necredincioşii, nu aşa, nu!,
ci-s ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului...
5De aceea nu se vor scula necredincioşii în judecată, e
nici păcătoşii în sfatul celor drepţi.
6Că Domnul cunoaşte f calea drepţilor,
iar calea necredincioşilor va pieri.