Schimbarea numelor însemna modificarea statutului social al fiecăruia; tinerii deveneau nu numai supuşii direcţi ai regelui, dar şi oamenii săi de curte, viitori demnitari. Beltşaţar: „Ocroteşte viaţa regelui“; Abed-Nego, grafie deviată a lui Abed-Nebo: „Sluga zeului Nebo“; celorlalte două nume nu li se cunoaşte semnificaţia.