„Şinear“: Babilonia (cf. Fc 10, 10), ţinutul unde oamenii au încercat să zidească turnul Babel (Fc 11, 2).