„Casa lui Dumnezeu“: templul. Cât despre „vase“, prin acest termen se înţelegeau nu numai vasele de ritual propriu-zise, ci toate odoarele de mare preţ ale templului.