Aici (în acord cu BJ şi OSTY), grecescul zélos nu poate însemna „gelozie“, căci acest sentiment anarhic e cu totul absent din iubirea pură şi, ca atare, din poem. El e însă mai mult decât „râvnă“ (al doilea înţeles al cuvântului); „ardoarea“ nu e altceva decât iubirea care, dobândind ipostaze înflăcărate, devine pasiune.