„Reginele“ şi „ţiitoarele“ nu se referă, cum s'ar crede, la haremul regelui Solomon, ci sunt doar termeni de comparaţie pentru desăvârşita frumuseţe şi castitate a Iubitei.