„Intrat-am în grădina mea...“. Iubitul anticipează, prin vis şi dorinţă, consumarea nupţiilor.