Tinzând spre Dumnezeu, inima curată a părăsit ţinuturile sălbatice ale patimilor (ale „leilor“ şi „leoparzilor“), îndreptându-se irezistibil către Mirele Care o cheamă.