En-Gaddi (= „Izvorul iezilor“): oază în apropiere de ţărmul vestic al Mării Moarte.