Cant 01:04
Sunt neagră f, dar frumoasă,
o, fete ale Ierusalimului,
ca sălaşele lui Chedar g, ca perdelele lui Solomon.
Ps 119
PSALMUL 119
O cântare a treptelor a.
1Către Domnul am strigat în necazul meu
şi El m'a auzit.
2Doamne, izbăveşte-mi sufletul de buze nedrepte
şi de limbă vicleană!
3Ce ţi se va da
şi ce ţi se va adăuga prin limba vicleană?:
4Săgeţile Celui-Tare,
ascuţite în cărbunii pustiului b.
5Vai mie, că pribegia mea s'a prelungit,
în sălaşele lui Chedar c m'am sălăşluit.
6Mult a pribegit sufletul meu.
7Cu cei ce urăsc pacea eram paşnic;
când le grăiam, fără pricină se războiau cu mine.