„Alintul tău“. În Septuaginta (ca şi în Vulgata): „sânii tăi“. După cum notează şi Claudel, se pare că e vorba de o eroare de lecţiune a Textului Ebraic. Aşadar, aici (ca şi în 1, 3) e preferabilă o nuanţă a Textului Masoretic. Traducerile după acesta oscilează între „iubirea“ (KJV, RSV, OSTY), „iubirile“ (BJ), „mângâierile“ (TOB).