„Vecinele Sionului“: popoarele păgâne din preajma lui Israel (care, de obicei, se bucurau de nenorocirile acestuia).