Deseori, în vremea grelelor asedii, locuitorii cetăţilor lui Israel şi-au mâncat copiii (vezi 4 Rg 6, 28; Ir 19, 9).