Edomiţii îi sprijiniseră pe Babilonieni în năvala lor asupra lui Israel.