Deşi mic şi neînsemnat, poporul edomit manifesta o trufie care nu va rămâne nepedepsită. Cât despre „găurile stâncilor“, putea fi o aluzie la capitala edomită, al cărei nume însemna „Stâncă“ (în greacă: Petra).