Avc 03:18
Dar eu întru Domnul mă voi bucura,
de Dumnezeu, Mântuitorul meu, mă voi veseli.
Is 61
Unsul Domnului în vestea cea bună.
1
Duhul Domnului e peste Mine,
pentru că El M'a uns;
El M'a trimis să le binevestesc săracilor,
să-i vindec pe cei zdrobiţi la inimă,
robilor să le vestesc libertate
şi orbilor vedere,
2
să vestesc anul bineprimit al Domnului a
şi ziua răsplătirii,
să-i mângâi pe toţi cei ce plâng;
3
pentru ca celor ce plâng să li se dea în Sion
slavă în loc de cenuşă,
ungere de veselie celor întristaţi,
podoabă de slavă în loc de duh al mâhnirii;
şi ei se vor numi generaţii ale dreptăţii,
răsadul Domnului întru slavă.
4
Şi vor zidi vechile ziduri prăbuşite
şi vor ridica locurile cele din vechime pustii
şi vor înnoi cetăţile pustii,
chiar pe cele pustiite cu mult în urmă b.
5
Şi străini vor veni şi-ţi vor paşte oile
şi cei de alt neam vor fi plugarii şi vierii tăi.
6
Dar voi vă veţi chema „preoţi ai Domnului“,
„slujitori ai lui Dumnezeu“;
tăria neamurilor o veţi mânca
şi'ntru bogăţia lor minunaţi veţi fi.
7
În locul îndoitei voastre înfruntări
şi'n locul ruşinării lor,
bucura-se-vor de partea ce le va fi dată; c
de aceea pentru a doua oară vor moşteni pământul
şi bucurie veşnică va fi pe capetele lor.
8
Că Eu sunt Domnul, Cel ce iubesc dreptatea
şi urăsc jafurile nedreptăţii;
şi drepţilor le voi da osteneala lor d
şi legământ veşnic voi face cu ei.
9
Şi seminţia lor cunoscută va fi printre neamuri
şi odraslele lor în mijlocul popoarelor;
toţi cei care-i vor vedea îi vor recunoaşte,
că aceştia sunt seminţie binecuvântată de Dumnezeu
10
şi cu veselie se vor veseli întru Domnul.
– Să se bucure sufletul meu întru Domnul,
că în haină de mântuire m'a îmbrăcat
şi în veşmânt de veselie;
ca unui mire mi-a pus mie cunună
şi ca pe o mireasă m'a împodobit cu podoabă. e
11
Şi ca pământul când îi creşte floarea
şi ca o grădină când îi răsare sămânţa,
aşa va face Domnul să răsară dreptatea
şi bucuria înaintea tuturor neamurilor.