Avc 01:12
– Nu eşti Tu oare chiar dintru'nceput,
o, Doamne, Dumnezeul meu Cel sfânt?
Fără'ndoială, noi nu vom muri.
O, Doamne, Tu l-ai pus spre judecată,
iar el pe mine m'a făcut
ca prin pedeapsa lui să mă îndrept i.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-37