Am 09:11
În ziua-aceea ridica-voi
cortul lui David, cel căzut,
şi Eu din nou îi voi clădi
fărâmele căzute în ţărână
şi Eu din nou voi ridica
fărâmele ce i s'au spart
şi Eu din nou îl voi zidi
ca'n zilele ce-au fost cândva;
Ir 45
Ieremia îl mustră pe Baruh. a
1Cuvântul pe care Ieremia profetul l-a grăit către Baruh, fiul lui Neria, când el a scris cuvintele acestea în carte din gura lui Ieremia, în cel de al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda.
2„Aşa grăit-a Domnul despre tine, Baruh:
3Fiindcă tu ai zis: «Vai mie, vai mie!, că Domnul i-a adăugat ostenelii mele durere; în suspine adorm, odihnă n'am aflat!»,
4tu îi vei grăi astfel: Aşa grăieşte Domnul: Iată, pe cei ce i-am zidit îi voi dărâma; pe cei ce i-am sădit îi voi smulge. b
5Iar tu, tu cauţi pentru tine lucruri mari? Nu căuta! Că, iată, Eu aduc rele peste tot trupul – zice Domnul –, dar Eu îţi voi da ţie viaţa ca pe o pradă c în fiece loc unde te vei duce“.