O ţară străină, populată de idoli şi idolatri, e un pământ necurat.